Persondatapolitik for Filskov Kro

Dette dokument redegør for, hvordan Filskov Kro Aps håndterer og behandler personoplysninger.

Generelt

Med persondatapolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem ved:

  • ​udfyldelse af indmeldingsblanket til vores nyhedsmail
  • ​bestilling af et arrangement, konference eller mad ud af huset
  • bestiller et ophold eller en overnatning
  • ​oprettelse af en aftale, relateret til vores restaurant
  • ​henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.Dine oplysninger slettes senest i vores system efter 365 dage med mindre du skriftligt har accepteret at vi gemmer dine oplysninger i længere tid

Dataansvarlig

Filskov Kro Aps er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:
Filskov Kro Aps

Amtsvejen 34, Filskov, 7200 Grindsted

Mail: info@filskovkro.dk

Tlf.: 75 34 81 11

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

1) Bestilling af et af vores produkter

(Hos os er det arrangementer, selskaber, konferencer, overnatning og ophold, restaurant og mad ud af huset – herefter kaldet produkt).

Når du bestiller et produkt hos Filskov Kro gemmer vi de kontaktoplysninger som du giver til os i forbindelse med bestillingen i vores bookingsystem Spectra System. Vi gemmer dine kontaktoplysning herunder fulde navn, adresse, telefon nummer og email adresse, således at vi kan kontakte dig hvis nødvendigt i forbindelse med din bestilling. Herudover gemmer vi produktspecifikke oplysning, som er relevante for den pågældende bestilling – f.eks. ønsker til mad, drikke, opdækning og værelsestype. Hvis der er tale om personfølsomme oplysninger, som f.eks. allergener eller helbredsoplysninger, gemmer vi dem udelukkende med din samtykke.

Vi gemmer dine oplysninger i vores bookingsystem for at kunne give dig den bedste oplevelse i forhold til det bestilte produkt og for at vi har mulighed for at kontakte dig i tilfælde af spørgsmål vedrørende din bestilling og udførelsen af produktet. Kun relevante medarbejder for bestillingen og udførelsen af produktet på Filskov Kro har adgang til oplysningerne samt Filskov Kros to databehandlere Spectra Systems og Account Vejle

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans. Dine oplysninger slettes senest i vores system efter 365 dage med mindre du skriftligt har accepteret at vi gemmer dine oplysninger i længere tid.

2) Hjemmeside
Filskov Kro anvender cookies (Facebook samt Google Analytics) til indsamling af oplysninger af antal besøgende på Filskov Kros hjemmeside (www.filskovkro.dk), samt hvor ofte denne side bliver besøgt.  Disse oplysninger anvender Filskov Kro til at tilpasse og optimere hjemmesidens indhold samt til at måle antal besøgende på siden. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. 

Det er kun Filskov Kro og Filskov Kros digitale samarbejdspartnere, der står for support af Filskov Kros hjemmeside, som har adgang til de oplysninger, der indsamles via cookies. Oplysninger videregives derfor ikke til tredjemand. 

Endvidere gøres der opmærksom på, at du til enhver tid kan fravælge cookies.

Du har som nævnt selv mulighed for at administrere, i hvilket omfang du vil bruge cookies, samt om du helt vil undgå brugen heraf. Administreringen af cookies sker under individuelle indstillinger i computerens browserindstillinger. Filskov Kro skal gøre opmærksom på, at såfremt du vælger at slette cookies, kan dette begrænse din adgang til hjemmesiden.

3) Jobansøgninger

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:
Fulde navn, adresse, kontaktoplysninger såsom e-mailadresse og telefonnummer, uddannelses- og erhvervserfaring, frivilligt arbejde samt øvrige relevante forhold i ansøgningsmæssigt øjemed.

Personoplysningerne behandles med det formål at udvælge den meste egnede kandidat ud fra nogle på forhånd opstillede kriterier til stillingen. Personoplysningerne benyttes udelukkende til dette formål, og behandles således ikke i andre sammenhænge.
Personoplysningerne i ansøgninger og CV m.m. behandles udelukkende af en begrænset personkreds i Filskov Kro, der specifikt er udvalgt til at finde den rette kandidat til den aktuelle stilling.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande, og de opbevares kun indtil der er fundet den rette kandidat, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på info@filskovkro.dk eller 75348111.

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

Filskov Kro har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang HER.

Ring os op​

Find os​

Amtsvejen 34, DK-7200 Grindsted

Skriv til os​