Afbestillingsregler

(gældende såfremt andet ikke er aftalt)

Reglerne er opstillet i overensstemmelse med Danmarks Restauranter og Cafeer’s standardregler for selskabsarrangementer, kurser og konferencer. 

Afbestillingsgebyr for selskabsarrangementer:

Afbestilling mere end 4 uger før arrangement

Afbestilling af selskabsarrangementer på over 12 personer skal ske skriftligt inden 4 uger før afholdelse, for selskabsarrangementer på under 12 personer dog kun 2 uger. Ved større arrangementer kan virksomheden forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.

Afbestilling inden 6 døgn før arrangement

Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 25% i antal bestilte kuverter efter ovennævnte tidspunkt, men dog inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kan virksomheden kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 25%. Desuden kan virksomheden kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles (f.eks. musik, optræden m.v.).

Afbestilling senere end 6 døgn før arrangement

Ved afbestilling og enhver reduktion i antal bestilte kuverter senere end 6 døgn før arrangementets afholdelse kan virksomheden kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af samtlige ydelser.

Couvertændringer under 5% kan foretages indtil 48 timer før arrangementets start, uden erstatning.

Afbestillingsgebyr for konferencer, kurser mm.:
Afbestilling af hele kurser eller konferencer skal ske skriftligt 6 uger før arrangementets afholdelse.

Ved større arrangementer vil hotellet dog være berettiget til at forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.

Ved afbestilling af hele kurser eller konferencer efter overnævnte tidspunkt kan hotellet kræve godgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser. Dog kan der kræves fuld dækning for ydelser der ikke kan afbestilles.

Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse herom til virksomheden senest 3 uger før arrangementets afholdelse. 


Ved reduktion på mere end 35% kan hotellet vælge:

  1. At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65%
  2. At gennemføre arrangementet med fuld betaling for det antal gæster, der efter denne bestemmelse ikke kan afbestilles (mere end 35%)

Ved enhver reduktion senere end 3 uger før arrangementets afholdelse kan hotellet vælge:
  1. At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65%
  2. At kræve fuld betaling for enhver reduktion.

Øvrige bestillingsbestemmelser, med mindre anden skriftlig aftale foreligger:
Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostinger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage.​

Ring os op​

Find os​

Amtsvejen 34, DK-7200 Grindsted

Skriv til os​